Bild zum Artikel ges. Avalokiteshvara-Ghau mit Rilbus